Στάδια των κιρσών

Ως μια αρκετά κοινή ασθένεια των φλεβών και των αρτηριών, οι κιρσοί συνοδεύονται από χαρακτηριστικές εκδηλώσεις που καθιστούν δυνατή την έγκαιρη διάγνωση της νόσου και την πρόληψη της επιδείνωσής της. Υπάρχουν ορισμένα στάδια των κιρσών, τα οποία συνοδεύονται από ορισμένα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να είναι δείκτες παραμέλησης της παθολογικής διαδικασίας και της πιθανότητας αναγνώρισης των τρεχουσών αλλαγών.

Ωστόσο, σήμερα οι φλεβολόγοι δεν έχουν συναίνεση σχετικά με την απομόνωση των σταδίων της νόσου, καθώς η απόρριψη εκδηλώσεων και η χαρακτηριστική πορεία τους δεν είναι σταθερές τιμές: κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά της εκδήλωσης και της πορείας αυτής της ασθένειας και, Αντιθέτως, στο πλαίσιο των παράλληλων βλαβών του σώματος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα φαινομένων λίπανσης, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή διάγνωση.

Οι κύριες παράμετροι για τον προσδιορισμό του σταδίου των κιρσών

Τα στάδια των κιρσών συνήθως σχηματίζονται ανάλογα με ορισμένες εκδηλώσεις που χαρακτηρίζουν τον βαθμό παραμέλησης της τρέχουσας παθολογικής διαδικασίας, καθώς και τον αντίκτυπό της στο σώμα του ασθενούς στο σύνολό του. Η ταξινόμηση της εκδήλωσης αυτής της ασθένειας είναι η απλούστερη μέθοδος προκαταρκτικής διάγνωσης και προσδιορισμού του θεραπευτικού σχήματος.

Phlebeurysm

Για να προσδιοριστεί το στάδιο αυτής της νόσου, πρέπει να απαντηθούν ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα που θα επιτρέψουν την κατανόηση των υπαρχόντων συμπτωμάτων και, με τη βοήθειά τους, να προσδιοριστεί ο βαθμός επιδείνωσης της διαδικασίας, οι δυνατότητες θεραπείας.

Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν:

 • η παρουσία χαρακτηριστικών εκδηλώσεων κιρσών και ο βαθμός εκδήλωσής τους ·
 • Θέση και σοβαρότητα των συμπτωμάτων.
 • την παρουσία εξωτερικών εκδηλώσεων αλλαγών στην κατάσταση των φλεβών και των μεγάλων αρτηριών,
 • Προσδιορισμός παρενεργειών που επιδεινώνουν την κατάσταση του ασθενούς.

Αλλά ακόμη και χωρίς λεπτομερή διάγνωση από έναν φλεβολόγο, μια προκαταρκτική διάγνωση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής εξέτασης του ασθενούς, γεγονός που καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός σχήματος των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και, ανάλογα με τα μεμονωμένα ειδικά χαρακτηριστικά του σώματος του ασθενούς, Η παρουσία τρεχόντων ταυτόχρονων ασθενειών και η ευαισθησία σε παρατεταμένη έκθεση απαιτούν ορισμένες προσαρμογές της θεραπείας. Κατά τη διάγνωση της κατάστασης του ασθενούς, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποιοι τύποι κιρσών εμφανίζονται, η θέση τους και ο βαθμός παραμέλησης της παθολογικής διαδικασίας.

Τις περισσότερες φορές, οι κιρσοί επηρεάζουν τα κάτω άκρα, καθώς αυτή η περιοχή του ανθρώπινου σώματος είναι η πιο αγχωτική. Ταυτόχρονα, δεν γνωρίζουν όλοι αυτό το φορτίο στα πόδια και δεν τα προστατεύει καν από μια σειρά εκδηλώσεων που σηματοδοτούν την ανάγκη για πιο προσεκτική στάση στα άκρα και τις φλέβες. Επομένως, για να κατανοήσουμε πώς διαφέρουν τα στάδια των κιρσών, είναι απαραίτητο να έχουμε τουλάχιστον γενικές ιδέες σχετικά με τις εκδηλώσεις αυτής της παθολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σοβαρότητα και τους μεγάλους κινδύνους για την υγεία των ποδιών και του ανθρώπινου σώματος ολόκληρος.

Οι ιδιαιτερότητες της ταξινόμησης των κιρσών

Τα στάδια των κιρσών μπορεί να διαφέρουν ως προς το σχήμα και τη θέση της τρέχουσας παθολογικής διαδικασίας στις φλέβες. Αυτή η προσέγγιση είναι η πιο βολική για την κατανόηση του βαθμού παραμέλησης της νόσου και καθιστά επίσης δυνατό τον προσδιορισμό της αιτίας της εστίας, εξαλείφοντας έτσι τις τρέχουσες εκδηλώσεις αυτής της νόσου και των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων νωρίτερα.

Οι τύποι των κιρσών διαφέρουν σε διάφορες συγκεκριμένες παραμέτρους. Η χρήση μιας συγκεκριμένης ταξινόμησης σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε τη σχέση μιας υπάρχουσας νόσου με μια ομάδα, η οποία θα διευκολύνει την περαιτέρω διάγνωση και την επιλογή ενός συστήματος θεραπείας. Η σύγχρονη ταξινόμηση σύμφωνα με τη θέση των κύριων κόμβων των κιρσών έχει ως εξής:

 1. Οι κιρσίδες στο επιφανειακό στρώμα του δέρματος και οι βαθιές φλέβες, ενώ οι εξωτερικές εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται από τμηματοποίηση - αλλαγές στην κατάσταση των φλεβών σημειώνονται μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή των φλεβών.
 2. Οι κιρσίδες των επιφανειακών και διάτρητων φλεβών, που βρίσκονται επίσης σε ορισμένες περιοχές του δέρματος.
 3. Αλλαγές στην κατάσταση των φλεβών στις οποίες μια διευρυμένη κιρσική φλέβα και παθολογικές αλλαγές στις επιφανειακές φλέβες διαγιγνώσκονται σε μια μη αναφερόμενη μορφή, παλινδρόμηση.
 4. Οι κιρσοί, που βρίσκονται στις βαθιές φλέβες, αναπτύσσουν παλινδρόμηση.

Η παρουσία παλινδρόμησης υποδηλώνει την παρουσία ορισμένης παθολογίας, καθώς με την παλινδρόμηση το αίμα ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό το φαινόμενο επιδεινώνει συνήθως την παθολογική διαδικασία των μεταβολών των φλεβών, διεγείρει την επιδείνωση των κιρσών, ακολουθούμενη από την κάλυψη μιας ολοένα μεγαλύτερης περιοχής φλεβών και αρτηριών. Όλοι οι τύποι κιρσών μπορεί να εμφανίσουν σημάδια παλινδρόμησης, η οποία είναι ήδη μια συγκεκριμένη παθολογία και απαιτεί ιατρική παρέμβαση.

Κιρσοί

Η κατανόηση της σοβαρότητας της νόσου καθιστά δυνατή την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, καθώς ακόμη και το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, το οποίο έχει σχετικά μικρό αριθμό εξωτερικών εκδηλώσεων, είναι επικίνδυνο για την υγεία των ποδιών. Οι κιρσοί βαθμού 1 μπορεί να είναι σχεδόν ασυμπτωματικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ασθένεια δεν χρειάζεται θεραπεία.

Μια εξωτερική εξέταση των προσβεβλημένων φλεβών με αλλοιωμένες φλέβες επιτρέπει στον ειδικό να προσδιορίσει κατά προσέγγιση την πιθανή αιτία αυτής της κατάστασης. Αλλά για να διευκρινιστεί η διάγνωση, θα πρέπει να υποβληθεί σε μια ολόκληρη σειρά διαγνωστικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό του βαθμού επικράτησης της αυτόλογης διαδικασίας και τη διόρθωση του επιδιωκόμενου θεραπευτικού αποτελέσματος προκειμένου να επιτευχθεί το πιο έντονο και μακροχρόνιο αποτέλεσμα - μόνιμα θετικά αποτελέσματα. Η ταξινόμηση θα βοηθήσει στη διάγνωση σύμφωνα με τις εξωτερικές εκδηλώσεις της νόσου και θα καθορίσει το σύστημα των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Ταξινόμηση ανάλογα με το βαθμό επιδείνωσης

Σήμερα, η γενικά αποδεκτή μέθοδος ταξινόμησης πρέπει να θεωρείται ως παραλλαγή που χωρίζει την πορεία της νόσου σε ορισμένα στάδια. Καθένα από αυτά έχει χαρακτηριστικές εκδηλώσεις, με την έναρξη του επόμενου σταδίου, παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός και συμπτώματα, ένας μεγάλος επιπολασμός της πληγείσας περιοχής.

Η ταξινόμηση της νόσου, η οποία εμφανίζεται ανάλογα με το βαθμό παραμέλησης, έχει ως εξής:

 • Πρώιμο στάδιο των κιρσών - στο αρχικό στάδιο της παθολογικής διαδικασίας, υπάρχει μια σταδιακή συσσώρευση χαρακτηριστικών εκδηλώσεων της νόσου, οι οποίες δεν παρατηρούνται πάντα από τον ασθενή. Αυτό το στάδιο ονομάζεται συχνά λανθάνων: ένα άτομο μπορεί να διαγράψει τις δυσάρεστες αισθήσεις μετά από μια ολόκληρη μέρα στα πόδια λόγω στοιχειώδους κόπωσης, της παρουσίας υπερβολικού βάρους. Ωστόσο, αν προσθέσουμε την αναμενόμενη διάρκεια της προσδοκίας του παιδιού, την κληρονομικότητα των παραγόντων που αναφέρονται (εάν υπάρχει τουλάχιστον ένας στενός συγγενής με τις υπάρχουσες κιρσούς, μπορεί κανείς να αναλάβει με βεβαιότητα την τάση κάποιου να αναπτύξει αυτή την ασθένεια από μόνος του) εμφανείς παθολογικές αλλαγές στην αγνόηση των φλεβών των κάτω φλεβών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται ήδη από συμπτώματα όπως περιοδικό μούδιασμα των ποδιών (ειδικά όταν διατηρείται μια θέση και όρθια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα), πόνος σε ορισμένα μέρη των ποδιών, αίσθημα σφίξιμου στα πόδια και φλέβες λόγω της επιδείνωσης στην ποιότητα της κυκλοφορικής διαδικασίας, οι φλέβες επεκτείνονται ταυτόχρονα και ενισχύουν την ένταση τους. Εξωτερικά, το πρώτο στάδιο της νόσου εκδηλώνεται στην εμφάνιση μικρών περιοχών με ορατές φλέβες και αιμοφόρα αγγεία, τα οποία μπορούν να ενοχλήσουν τον ασθενή όταν πιέζει μια τέτοια περιοχή.
 • Οι κιρσοί 2ου βαθμού μπορούν να έχουν τις ακόλουθες χαρακτηριστικές μορφές:
  • ο πόνος γίνεται πιο έντονος, αυξάνεται στο τέλος της ημέρας.
  • Μώλωπες και περιοχές με αλλοιώσεις και τριχοειδή αγγεία εμφανίζονται στο δέρμα, οι οποίες είναι ορατές ακόμη και με γυμνό μάτι.
  • ο βαθμός αλλοίωσης αυξάνεται, κάτι που φαίνεται από την αύξηση της περιοχής της βλάβης.

  Με το δεύτερο βαθμό αυτής της παθολογικής διαδικασίας, υπάρχει έντονη βαρύτητα στα πόδια, αίσθηση έκρηξης φλεβών και δέρματος, μπορεί να υπάρχουν λεγόμενα χήνα στα πόδια και στο κοίλο του γόνατος, το οποίο δεν σχετίζεται με εξωτερικοί παράγοντες. Οι κιρσοί βαθμού 2 είναι ακόμα θεραπευτικές. Σε μεταγενέστερα στάδια, η διαδικασία επιδείνωσης της νόσου εξελίσσεται ταχύτερα και ταχύτερα, επηρεάζοντας όλο και περισσότερες περιοχές των κάτω άκρων, ενώ η διαδικασία θεραπείας είναι δύσκολη και δεν δίνει πάντα θετικά αποτελέσματα.

 • Οι κιρσοί βαθμού 3 είναι λιγότερο ιάσιμες. Όλα τα χαρακτηριστικά συμπτώματα επιδεινώνονται, ο πόνος εντείνεται και η πληγείσα περιοχή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού. Η κατάσταση και το χρώμα του δέρματος των ποδιών αλλάζει: αποκτούν μια πιο σκοτεινή σκιά, το ίδιο το δέρμα γίνεται μια ανθυγιεινή δομή, που θυμίζει όλο και περισσότερο το νεκρό δέρμα. Οι κιρσοί σχεδόν πάντα απαιτούν χειρουργική επέμβαση σε αυτό το στάδιο, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος σχηματισμού θρόμβου και απόσπασης από το αγγειακό τοίχωμα, ο οποίος μπορεί να φράξει τον αγγειακό αυλό και να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες με τη μορφή ακρωτηριασμού των άκρων. Το τρίτο στάδιο είναι το πιο επικίνδυνο λόγω της μεγάλης πιθανότητας ταυτόχρονης αρνητικής εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Υπάρχουν επίσης τριχοειδείς φλεβίτιδες, στις οποίες τονίζονται μικρά αιμοφόρα αγγεία, η ποιότητα της κυκλοφορίας του αίματος σταδιακά επιδεινώνεται, χαρακτηριστικά σημάδια με τη μορφή αυξημένης κόπωσης των άκρων, οίδημα των προσβεβλημένων ιστών και αλλαγή του χρώματος του δέρματος στο σημείο της βλάβης.

Οι κιρσοί έχουν στάδια που σταδιακά γίνονται πιο περίπλοκα, ενώ η μέθοδος θεραπείας καθορίζεται τόσο από τον εντοπισμό της θέσης της βλάβης όσο και από τις υποκειμενικές εκδηλώσεις της νόσου. Όποιος έχει παρατηρήσει τουλάχιστον ένα από τα σημάδια αυτής της τρομερής ασθένειας πρέπει να θυμάται ότι η πιθανότητα της νόσου να περάσει σε βαθύτερο στάδιο σε σύντομο χρονικό διάστημα και σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας των κάτω άκρων είναι υψηλή. Ακόμα και χωρίς την απαραίτητη θεραπεία, ο ασθενής μπορεί να γίνει ανάπηρος - όπως δείχνουν οι ιατρικές στατιστικές, αυτό διαρκεί, κατά μέσο όρο, περίπου 11 χρόνια από τη στιγμή που εμφανίζονται οι πρώτες χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της νόσου.

Γιατί είναι απαραίτητη η θεραπεία;

Οι κιρσοί των κάτω άκρων ή του VBNK, συνοδευόμενες από βαθμιαία επιδείνωση της κυκλοφορίας του αίματος, η εμφάνιση ολοένα και πιο βαθύτερων συμπτωμάτων, απαιτούν άμεση ιατρική αντίδραση. Κατά την ανίχνευση κιρσών των κάτω άκρων, γίνεται πιο λεπτομερής διάγνωση φλεβών και αιμοφόρων αγγείων, προσδιορίζεται ο βαθμός παραμέλησης της διαδικασίας.

Η ασθένεια του κάτω άκρου χρειάζεται θεραπεία λόγω της ταχείας επιδείνωσης της τρέχουσας παθολογικής διαδικασίας, η οποία επηρεάζει όλο και περισσότερες περιοχές. Η πιθανότητα παραμονής των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι υψηλή, ειδικά στα γηρατειά, όταν οι βασικές λειτουργίες του σώματος καταστέλλονται γενικά και μειώνεται η αντίσταση στις ασθένειες. Και με τις συνοδευτικές βλάβες, η αντιμετώπιση των κιρσών στα πόδια είναι ακόμη πιο δύσκολη.

Δεδομένου ότι η ασθένεια χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς τύπους (ή στάδια), οι οποίοι διαφέρουν ως προς τον βαθμό επιδείνωσης της παθολογικής διαδικασίας, η θεραπεία πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του . να πραγματοποιηθεί ο οργανισμός.